Core Moringa Prime

Kväveoxid vidgar blodkärl och ökar syresättning. Syresättning av blod, celler och mitokondrier är viktigt för att vi ska få tillräcklig energi i kroppen. Kväveoxid spelar en viktig roll genom att vidga blodkärlen så att syre lättare kan levereras av de röda blodkropparna. Nitrat förbättrar mitokondriefunktionen. Musklernas kraftverk, mitokondrierna, påverkas positivt av nitrat, som finns i rikliga mängder i grönsaker som rödbeta och röd spenat. Nitrat omvandlas till kväveoxid i kroppen. Kväveoxid är något man för övrigt behöver för att komma igång när man vaknar. Det har gjorts vissa studier på rödbetans betydelse för ökad energinivå. Rödbeta innehåller nitrat. Nitrat omvandlas till nitrit av saliv och bakterier i munhålan. I nästa steg omvandlas nitrit till kväveoxid, vilket har en rad positiva effekter i kroppen och hjärnan, bl a vidgar det blodkärlen (ökat blodflöde och syresättning). Det skyddar även mage och tarm genom att stimulera slemhinnornas skyddsmekanismer. Bra mot läckande tarm! Det är även kväveoxid som får din hjärna att starta på morgonen. När vi öppnar våra ögon på morgonen, sänder den gamla hjärnstammen små gaspuffar av kväveoxid till talamus i en annan del av hjärnan. !!Bara detta kan ju vara en anledning till att tillsätta Core Moringa.