D-vitamin

D-vitamin förbättrar upptag, transport och användning av kalcium och fosfor, vilket är viktigt för ben- och tandbildning.

D-vitamin upprätthåller ett stabilt nervsystem och normala hjärtslag och är viktigt för sköldkörteln och blodets koagulering. D-vitamin behövs för emotionell och psykisk stabilitet, för att få ett stabilt nervsystem och normala hjärtslag.

D-vitamin är väsentligt för sköldkörtelns funktion (produktion av tyroxin) och brist ger lägre energinivå. Det hjälper huden att andas och är stärkande för lever och galla. Det är helt nödvändigt för immunförsvarets funktion så att vi kan undvika förkylning och influensor.

Under vinterhalvåret kan vi överhuvudtaget inte bilda något D-vitamin så viktigt att ta tillskott!

Oranges, fresh fruits, vitamin C concept

C -vitamin

Människan kan inte producera sitt eget c vitamin, men nästan alla djurarter kan! C vitamin kan förbättra blodtryck, tandhälsa samt leder/bindväv. C vitamin är bra för infektioner och stärker binjurarna. Det är en antioxidant och Behövs för att stärka slemhinnor, blodkärlsväggarna/bindväv.

C vitamin kan minska risk för depression och är viktig för hjärnan.