Enligt den nya lagen på 10kvm yta/person för att minska risk för smittspridning av Covid-19 gäller följande from 10/1-21

Riggen
120kvm
10st deltagare + 2st instruktör

Passrum 1
110kvm
10st deltagare +1st instruktör

Passrum 2
110kvm
10st deltagare + 1st instruktör

Cykelsalen
70kvm
6st deltagare +1st instruktörer

Maskinparken
380kvm
38 personer

Omklädningsrum
65kvm
6 personer
Byt i möjligaste mån om hemma! Svårt för personalen att hålla koll så här råder eget ansvar! Avvakta om redan maxantalet är uppnått!

Bastu och lekrum hålls låsta tills vidare.

Totalt sett får 120st personer vistas i gymmet samtidigt.

Tänk på att ge varandra utrymme, tvätta händerna och rengör utrustning före och efter användning!

Var rädd om dig och varann ❤️
Med vänlig hälsning, Ledningen 1845gym